Heilig-Grafinstituut Al enkele jaren voorzien we voor de chrysostomos van het HGI zowel de stunt, de show alsook de receptie van het nodig licht, geluid, video en techniek.
Vanaf de repetities in zaal de Concordia werken we mee aan de uitvoering van de show.
Al vroeg in de ochtend, op de chrysostomosdag, zijn we al vroeg op de speelplaats van het HGI om ervoor te zorgen dat de geluidsinstallatie klaar is om alle studenten in de juiste sfeer te verwelkomen.
Vanaf de middag ondersteunen we dan de show en achteraf ook de toespraken en de muziekale intermezzo's op de receptie.
HGI Chrysotomos Stunt HGI Chrysotomos Show 2
HGI Chrysotomos receptie HGI Chrysotomos Show